ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣmail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr

Η Ομάδα μας

Διαχειριστής του Project :

Αριθμός τηλεφώνου: +001 123456789

E-mail: bloggs.joe@mycompany.com

. E-mail του/της Joe Blogg.

CEO:

Αριθμός τηλεφώνου: +001 123456789,

E-mail: doe.john@mycompany.com

. E-mail του John Doe