ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣmail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr

Το νηπιαγωγείο μας διαθέτει αίθουσα χαλάρωσης


Το διάλειμμα έγινε πιο δημιουργικό και παιχνιδιάρικο , βγάζοντας ήχους και περπατώντας σε διαδρομές................