ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣmail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ

2014-12-12 09:27

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής που υλοποιείται από την μη κερδοσκοπική οργάνωση MAKE A WISH υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. υιοθετώντας μια ευχή ενός παιδιού.

Τα παιδιά αφού πήραν το αστέρι της ευχής που είχαμε παραγείλει μαζί με ένα αυτοκόλλητο αστέρι φτιάξαμε μια πρωτότυπη ομαδική εργασία ,την οποία στείλαμε στην οργάνωση.

Στη συνέχεια εμπνευστήκαμε από τα αστέρια και φτιάξαμε ένα ποίημα.