ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣmail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr

ΔΡΑΣΗ e-TWINNING

2014-12-09 18:01

Συμμετέχουμε στο επετειακό ημερολόγιο 2015-16 για τα 10 χρόνια e-twinning με μια ομαδική εργασία νηπίων.

Τα παιδιά αφού ζωγράφισαν και έγραψαν το λογότυπο

μετά έκοψαν σε χαρτί τις παλάμες τους που είχαν σχεδιάσει

 έγραψαν πώς άλλαξε την καθημερινότητά μας το e-twinning.

Και η τελική εργασία