ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣmail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

2018-03-21 14:43

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας με τίτλο " Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα- Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια"της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Το πρόγραμμα διήρκεσε δυο εβδομάδες :

-γνωρίζω τον εαυτό μου και τα άλλα άτομα γύρω μου

- εκφράσεις συναισθημάτων και φύλο

-ατομικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα

-εξωτερικά χαρακτηριστικά και φύλο

-ρόλοι στην οικογένεια

-παιχγίδι και φύλο

-στερεότυπα στο επάγγελμα. στην τέχνη,στον πολιτισμό,στην ιστορία, στον πολιτισμό στα Μ.Μ.Ε.

-γυναίκες στην ιστορία. 

Η συμμετοχή του νηπιαγωγείου στον διαγωνισμό έγινε με μια ομαδική εργασία (κολάζ).