ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣmail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2015-10-14 20:06

Η δράση που υλοποιήσαμε σήμερα ήταν καθάρισμα της γειτονικής πλατείας και οι γύρω δρόμοι του σχολείου μας. Γάντια ,σακκούλες σκουπιδιών και ...δουλειά.

Όταν επιστρέψαμε στην αίθουσα τα παιδιά έφτιαξαν μια αφίσα και μια κάρτα και γράψανε συνθήματα για το περιβάλλον.