ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣmail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ

2017-06-14 12:03

Η γιορτή μας είχε τίτλο " Γειτονιά μας η Ευρώπη" και αναφερόταν στο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2016-2017.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!