ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣmail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr

LET' S DO IT GREECE 2017

2017-03-30 15:22

Στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα let' s do it Greece 2017 επιλέξαμε ως δράση τον καθαρισμό του χώρου της Αγίας Παρασκευής ,που βρίσκεται απέναντι από το σχολείο μας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε διαβάζοντας παραμύθια με οικολογικό περιεχόμενο

το αλφαβητάρι της ανακύκλωσης

ζωγραφιές για την ανακύκλωση και κατασκευή ομαδικής εργασίας με τίτλο " Το σχολείο πετάει από ανακύκλωση"

και τελείωσε με τη δράση του καθαρισμού.

Η δράση μας ανέβηκε και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.