ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣmail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΆ

2016-05-11 15:38

Στα πλαίσια διαμόρφωσης της αυλής αναβαθμίστηκαν αισθητικά οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου , με καλλιτεχνικές παρεμβάσεις , από την κα Ελένη Θεοχαροπούλου.

ΠΡΙΝ                                                                                                               

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ                                                                                                    

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ                                                                                                     

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ                                                                                                       

ΜΕΤΑ